Çeviri

Çeviri

Frantz Fanon'un mirası nasıl çarpıtılıyor?

Jean-Paul Sartre'ın Fanon'un kitabına yazdığı önsözde belirttiği gibi, "kolonilerdeki şiddetin amacı sadece bu köleleştirilmiş insanları el altında tutmak değildir; onları insanlıktan çıkarmaya çalışır. Geleneklerini yok etmek, kendi dilleri yerine bizim dilimizi dayatmak ve kendi kültürümüzü onlara dayatmadan önce onların kültürünü yok etmek için her yol mübahtır." İsrail'in son yüzyılda dünyanın gözleri önünde uyguladığı soykırımcı şiddetin ahlaktan yoksunluğu budur ve şiddetli direnişin kökeninde de bu yatmaktadır; Bazı Fanon okurlarının gözünden kaçmış olabilecek bir gerçek.